Az érvényes regisztráció feltétele az ÁSZF-ben foglaltak elfogadása.
Regisztrálni a főoldalon megjelenő Regisztráció menüpont alatt lehetséges.
Webáruházunk a hibás adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, téves teljesítésért semmilyen felelősséget nem vállal.

Cég adatai:

A webáruház üzemeltetője: Dekor és Mentha Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1138 – Budapest, Sólyatér u. 17.
Cégjegyzékszám: 01-09-294122
Adószám: 25879995-2-41
Telefon: 06 20/555 1161
E-mail: info@dekoresmenthashop.hu
Web: www.shop.dekoresmentha.hu

Adatvédelmi nyilvántartási számok:
NAIH-115189/2017.
NAIH-115190/2017.
NAIH-115191/2017.

Megrendelés:

A vásárolt áru jellemzőit, tulajdonságait, az esetleges használatára vonatkozó utasításokat a termék adatlapjáról lehet részletesen megismerni.

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett összeg, amely tartalmazza a mindenkor érvényes általános forgalmi adót. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A dekoresmenthashop.hu webáruház az árváltoztatás jogát fenntartja, azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Honlapunkat a lehető legjobb tudásunk szerint tartjuk karban, azonban az azon megjelenő adatok (technikai-kereskedelmi) tájékoztató jellegűek, hibás adatközlés miatt felelősséget nem vállalunk, azonban elnézésüket kérjük.

A Megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szállító minden megrendelést írásban igazol vissza a megrendelésen feltüntetett e-mail címre. Élő megrendelésnek kizárólag az írásban visszaigazolt rendelések tekintendők.

Szállító az írásos visszaigazolásban feltüntetheti a megrendeléssel kapcsolatos változásokat és tudnivalókat (árváltozás,áru átvételének várható időpontja, kifutott termék utódai stb.). Amennyiben a visszaigazolás eltér a megrendelésben foglaltaktól, a megrendelés csak a visszaigazolásra válaszképpen küldött, módosított rendelést követően lép életbe.

Szállító a fentiekben ismertetett, írásos úton történő és visszaigazolt rendeléseken kívüli módokat (szóbeli foglalás, írásban vissza nem igazolt rendelés) nem tekint magára kötelező érvényűnek, ezért Megrendelő a fentieken kívüli módokon történt rendelésekből adódó részteljesítésekért vagy a teljesítés elmulasztásáért Szállítót nem kérheti számon.

Megrendelő írásos rendelése, valamint szállító írásos visszaigazolása és jelen „Általános Szállítási Feltételek” együttesen automatikusan vásárlási szerződésnek értendők, mely a rendelés visszaigazolásakor lép életbe. Nem tekinthető visszaigazolásnak az automatikus válaszlevél ami a rendelést tartalmazó elektronikus levél beérkezéséről tájékoztat.

A virághagymák ültetési rendjének időszakossága miatt a webáruház ezen része szezonálisan működik, így a Megrendelő az ősszel ültetendő hagymákat június 15. – szeptember 30., a tavasszal ültetendő hagymákat január 15 - március 30 között rendelheti meg. Kizárólag ebben az időszakban tudunk rendelést fogadni. A kiszállítás időpontja az ősszel ültetendő hagymák esetén szeptember 15. – november 15. között, a tavasszal ültetendő hagymák esetén március 15. – május 15. között történik.


Fizetési módok és költségeik:

Házhoz szállítás utánvéttel plusz költsége: 500 Ft
Házhoz szállítás banki utalással: 2.150 Ft
Személyes átvétel: 700 Ft


Bankkártyás fizetési lehetőséget a Barion Payment Zrt biztosítja.
Bankkártyás fizetés esetén a Megrendelő elfogadja, hogy a Dekor&Mentha Shop által üzemeltetett shop.dekoresmentha.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt bármely, a vásárlás során megadott adat a Megrendelő által átadásra kerüljön a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.), mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakció megvalósítása, Megrendelők részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a Megrendelők védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

40.000,- Ft feletti megrendelés esetén a kiszállítás INGYENES!


Az átvétel módja:

A Megrendelő vagy annak képviselője személyesen - a Szállító által megjelölt áruátvételi ponton (nem üzlet) - , a visszaigazolásban megjelölt vagy más módon egyeztetett időpontban átveszi a kért terméket vagy termékeket Szállítótól vagy a Szállító által megbízott futárcég munkatársától, melynek kifizetése készpénzben történik.

Megrendelő az írásos rendelésben kérheti a termék vagy termékek házhozszállítását. Szállító a házhozszállítás időpontját a visszaigazolásban jelzi. A kiszállítást Szállító, vagy a Szállító által megbízott futárcég végzi, (a megrendelő által megadott szállítási címre) melynek költségeit Szállító az áru számláján külön tételben szerepelteti. Az aktuális költségek folyamatosan megtalálhatóak a www.shop.dekoresmentha.hu weboldalon.

A számla ellenértékét, - melyben benne foglaltatik a kiszállítás költsége is – az átadónak kell készpénzben kiegyenlíteni.
A 10 000 Ft ot meghaladó rendelési érték esetén, a Megrendelő kizárólag banki átutalással tud fizetni.

Amennyiben hiányt vagy bármilyen más sérülést tapasztalnak, a Szállítót értesíteni szíveskedjenek az  ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy email elérhetőségünkön.

A virághagymákra vonatkozó termékrendelés esetén felmerülő készlethiány vagy nem megfelelő minőségű áru esetén - amennyiben a Szállító nem tud eleget tenni szállítási kötelezettségének, de a Megrendelő már kiegyenlítette a vásárlás értékét úgy - a Szállító a különbözetet automatikusan visszautalja Vásárló részére.

Az elállás joga:

A rendelés menetét és ettől való elállást a Ptk.1959. évi IV. tv.379.§ (1.) bekezdése, valamint az 1959. évi IV. tv.381.§ (2.) bekezdése szabályozza. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

A 72 órás cseregaranciával élhet a megrendelő, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. Jogos minőségi kifogás esetén a szállító biztosítja a termék cseréjét, amennyiben a hiba rendeltetésszerű használat mellett következett be. Amennyiben a hibának a nem rendeltetésszerű használat az oka, a javítási költség a vevőt terheli.
A vásárlást minden esetben számlával kell igazolni.

A Szállítót a virághagymák  késedelmes ültetéséből fakadó kárért felelősség nem terheli.  A virághagymákat a kézbesítést követően mihamarabb, lehetőség szerint azonnal el kell ültetni. (Virághagymák rendelése esetén kérem, hogy olvassa el az ültetési leírást, mely rövid tájékoztatást nyújt a helyes ültetésről.)

Megrendelő jogosult a megrendelést követő 8 napon belül, de még a kiszállítást megelőzően elállni vásárlási szándékától. Ezirányú igényét kizárólag e-mailen jelezheti. A határidőben történő elállás esetén a Megrendelőt semmilyen költségviselés nem terheli.

A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

Ha a Megrendelő a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollévők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti - bontatlan - csomagolásában, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szállító címére. (1163 Budapest, Veres Péter u. 51.) A shop.dekoresmentha.hu webáruház kizárólag új állapotú, nem használt, sérülésmentes, hiánytalan tartalmú, eredeti csomagolással rendelkező termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni.
Szállító követelheti a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárának megtérítését.

Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Megrendelőnek kell gondoskodnia. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 munkanapon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a Megrendelő részére. A visszatérítés nem vonatkozik a termék szállítási költségeire.

Egyéb rendelkezések:

A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A felelősség korlátozása:

Szállító nem felelős semmilyen kárért az alábbi esetekben, azok bármilyen okból is következtek be:

- weboldalra való csatlakozás miatt következett be.
- működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
- meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
- bármely levél és adat elvesztése, függetlenül attól, hogy hagyományos, vagy elektronikus formában érkezett .

Az ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Szállító a megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szállító a Megrendelő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szállító alvállalkozójaként vagy közreműködőjeként jár el. Az alvállalkozók a webáruház által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A Szállító az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A Szállító bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit, az árakat, a határidőket egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.